Waarom is digitale transformatie belangrijk voor de belastingheffing

Als er één universele les is uit de Coronavirus pandemie, dan is het wel het belang van digitale wendbaarheid. De afgelopen maanden hebben zowel bedrijven als overheden laten zien dat ze in tijden van crisis hun bedrijfsmodel snel moeten kunnen aanpassen. Deze druk is vooral acuut voor de belastingdiensten. Nu de wereldwijde recessie opnieuw de nadruk legt op de inkomstenstrategie, bevinden de belastingdiensten zich in de frontlinie van een snelle en intense digitale transformatie, waarbij ze manieren vinden om alledaagse en noodzakenzakenzaken te doen en tegelijkertijd voldoen aan de mandaten om sociale afstand te bewaren.

Economieën met een reeds sterke onderliggende informatietechnologie blijken veerkrachtiger te zijn dan die zonder deze infrastructuur.

Alle informatie omtrent belastingtelefoon bellen is hier te vinden.

Lees hieronder waarom het nodig is om effectief kritische beleidsdoelstellingen na te streven, zoals:

Verbreden van de belastinggrondslag

Gegevensgerichte benaderingen kunnen worden gebruikt om hiaten te dichten en gemiste kansen te benutten zonder noodzakelijkerwijs het belastingniveau te verhogen. Dergelijke maatregelen omvatten: het verplichten van platforms voor elektronische handel om de verkoop te melden teneinde de inning van BTW en douanerechten te vergemakkelijken; het analyseren van in het verleden ingediende belastingaangiften van burgers die in het kader van de huidige stimuleringsprogramma’s om de naleving van de voorschriften te controleren, en het ondersteunen van de inning van onroerendgoedbelasting door het kadaster te koppelen aan het dossier van de belastingbetaler.

Verbetering van de transparantie en het vertrouwen

Het opzetten van elektronische platforms voor belastingregistratie, indiening, betaling en geschillenbeslechting maakt processen duidelijk voor burgers, biedt de garantie dat belastingbetalingen op een feitelijke overheidsrekening terechtkomen en vermindert het risico dat ambtenaren misbruik maken van hun discretie. De implementatie van technologieën zoals de MIT-geïncubeerde OPAL (Open Algoritme) biedt onderzoek, denktanks of elke burger de mogelijkheid om onafhankelijk belastinggegevens te analyseren zonder toegang te hebben tot persoonlijk identificeerbare informatie. Dit zal zorgen voor een ongekende transparantie.

Vermindering van de nalevingslast

Uit een onderzoek van 190 economieën weten we dat het voor mensen en bedrijven gemakkelijker wordt om belasting te betalen. Er zijn nu 106 economieën die gebruik maken van elektronische archiveringssystemen, een verdubbeling van het aantal in 2004. Digitale technologie vermindert de tijd die wordt besteed aan het betalen van belastingen en het totale aantal individuele betalingen dat de belastingbetalers elk jaar moeten doen.

Lees ook: Top 3 Redenen om een e-scooter te kopen

Scroll to top