5 minder bekende voordelen van zonne-energie

5 voordelen van zonne-energie die niet zo voor de hand liggend zijn, maar net zo belangrijk.

Klik hier om meer te lezen over Henny Pelsers en zijn zonne-energie bedrijf.

De energieproductie valt samen met de tijden van de maximale vraag

De periodes met de hoogste energievraag zijn geconcentreerd in de tijdspannes tussen 11:00 en 16:00 uur en in mindere mate van 20:00 tot 23:00 uur. In systemen die gebaseerd zijn op de constante productie van energie door elektriciteitscentrales, neemt de prijs van energie sterk toe in tijden van piekvraag. Bij zonne-energie daarentegen bereikt de energieproductie haar maximum gedurende de periode van de dag dat de vraag het grootst is. Op elektriciteitsmarkten met een grootschalige productie van zonne-energie kan het extra aanbod van energie tijdens de piekuren de elektriciteitsprijzen in het midden van de dag verlagen tot een niveau dat vergelijkbaar is met dat van de nachtelijke uren.

Effecten op het milieu

De productie van zonne-energie veroorzaakt geen geluidsoverlast, wat een belangrijk aspect is om rekening mee te houden voor installaties in stedelijke gebieden. Het produceert ook geen afval omdat het geen onderhoud nodig heeft en zijn levensduur veel langer is dan andere energieproductiesystemen. Zonnepanelen zijn namelijk zo ontworpen dat ze bestand zijn tegen de impact van het milieu in extreme weersituaties.

Verbeterde beveiliging van het elektriciteitsnet

Dit is een belangrijk indirect voordeel dat een directe invloed heeft op de efficiëntie van het elektriciteitsnet in het geval van de veel voorkomende problemen van stroomuitval en spanningsdips. De mogelijkheid om zonne-energie in te voeren vanuit duizenden of zelfs miljoenen individuele energieproductiecentra verbetert de beveiliging van het elektriciteitsnet tegen overbelasting of brand in transformatorstations.

Economische besparingen

De productie van schone energie uit de zon verlaagt de kosten aanzienlijk, omdat het een onuitputtelijke energiebron is die niet onderhevig is aan marktschommelingen of de effecten van speculatie. Zoals eerder vermeld, vereist het een aanzienlijke initiële investering die wordt gecompenseerd door de snelle afschrijving van de investering. En het belangrijkste is dat het een onbeperkte en continue bron van energie is die geen extra onderhoud of gebruikskosten vereist.

De laatste technologische ontwikkelingen wijzen echter op een aanzienlijke prijsdaling van de componenten die nodig zijn voor de productie van de panelen, wat zich zal vertalen in efficiëntere en beter betaalbare zonnecellen.

Economisch effect

Ten slotte zijn de meeste kosten van het systeem afkomstig van de installatie van de zonnepanelen zelf, wat het scheppen van lokale werkgelegenheid bevordert. Het wijdverbreide gebruik van deze systemen bevordert dus het scheppen van werkgelegenheid en heeft een positief effect op de economie in het gebied.

Lees ook: Effectief gewichtsverlies trucs die je niet hebt geprobeerd

Scroll to top