Stel cookie voorkeur in

Altijd wat te ontdekken

Op kindcentrum Ontdekrijk gaan we op ontdekkingsreis. Tijdens deze reis prikkelen we de nieuwsgierigheid van kinderen en stimuleren hen om kritisch na te denken en zelf te zoeken naar oplossingen. We geloven dat kinderen zo met meer plezier leren. We staan open voor verschillen en leren van elkaar. We geven waarde(n) mee voor het leven en bereiden kinderen voor op hun toekomstige rol in de maatschappij.

Boeiend en uitdagend onderwijs

Het leren van leerkrachten en het leren van leerlingen gaat bij ons hand-in-hand. We zorgen voor een inspirerende leeromgeving waar samenwerking centraal staat.

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

We stimuleren leerlingen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.

Vreedzame School

We zijn een veilige plek waar kinderen gezien en gehoord worden.

Stevige basis

We zorgen voor een stevige basis van lezen, rekenen, taal en spelling.

Ouderbetrokkenheid

We geven ouders de ruimte om mee te denken en te doen.

Groene pleinen

Buitenspelen op onze groene pleinen is een feest voor kinderen.

 
Tijdens een bezoek aan onze school kunt u zich het beste een beeld van Ontdekrijk vormen.
Neem gerust contact met ons op voor een rondleiding en een gesprek.
Ons telefoonnummer is 010-4500550.
 
 
 

Hulpouders gezocht voor het openingsfeest op 30 juni aanstaande.

Vrijdag 30 juni organiseert de ouderraad het openingsfeest van de schoolpleinen in combinatie met de bekendmaking van de nieuwe naam van de school.

Op deze dag worden er veel activiteiten rondom de school georganiseerd en hierbij hebben wij natuurlijk extra “handjes” bij nodig.

Heeft u zin om op deze dag te helpen bij de diverse activiteiten, dan kunt u zich aanmelden als hulpouder.

De aanmeldingsstrook heeft uw zoon of dochter afgelopen vrijdag mee naar huis gekregen !